Als je het als burger niet eens bent met een bestemmingswijziging of een omgevingsvisie van de Provincie, dan kun je daar binnen een gestelde termijn bezwaar tegen indienen. Mr. Jan Veltman heeft een zienswijze op de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van Overijssel ingediend. Uiteindelijk heeft dit geleid tot wijziging van het beleid van de Provincie. Deze brief van Mr. Veltman is een prachtig voorbeeld van hoe je een zienswijze opstelt. Misschien heeft u hier iets aan.

Zienswijze op Omgevingsvisie en -Verordening Overijssel
Zie artikel: Provincies kunnen dwarsliggen

Als je het als burger niet eens bent met een bestemmingswijziging of een omgevingsvisie van de Provincie, dan kun je daar binnen een gestelde termijn bezwaar tegen indienen. Mr. Jan Veltman heeft een zienswijze op de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van Overijssel ingediend. Uiteindelijk heeft dit geleid tot wijziging van het beleid van de Provincie. Deze brief van Mr. Veltman is een prachtig voorbeeld van hoe je een zienswijze opstelt. Misschien heeft u hier iets aan.

Zienswijze op Omgevingsvisie en -Verordening Overijssel
Zie artikel: Provincies kunnen dwarsliggen