Het-nieuwe-wonen

 Dringend behoefte aan nieuwe visie voor verblijfsrecreatie: time for a change!

Provincie- en gemeentebestuurders hebben dringend behoefte aan informatie over mogelijke oplossingen voor o.a. de huidige leegstand van vakantieparken. Veel gemeenten worstelen met deze problematiek. Dat bleek tijdens het goed bezochte, door de BVVW georganiseerde middagforum over ‘het nieuwe wonen’ op zaterdag 8 februari jl. in Apeldoorn. Vanuit het hele land waren bestuurders naar de bijeenkomst gekomen.

 De forumleden:
- prof. dr. ir. H. Priemus, emeritus hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling, TU Delft;
- De heer Klaas Smidt, wethouder (VVD) in de gemeente Westerveld;
- Mevrouw Ingrid M. Gyömörei, gemeenteraadslid (SP) in Den Haag en Tweede Kamer,  fractiemedewerkster;
- Mevrouw mr. Quita Kuiper, advocaat gespecialiseerd in het bouw- en bestuursrecht;
- De heer Han Verheijden, adviseur in de vrijetijdseconomie met een specialisatie in het   ontwikkelen van duurzaam haalbare concepten;
- De heer ir. Frans Franken, bewoner van het gelegaliseerde Riverparc in Lathum en   ex-voorzitter van de BVVW.

Algemeen werd erkend dat het overschot aan recreatiewoningen in Nederland een probleem is. De sprekers uit het Forum boden handvatten voor creatieve oplossingen met als centraal uitgangspunt de borging van de kwaliteit van de parken. Een forumlid      hield een dringend pleidooi om ervaringen te verzamelen en te delen. Het voorbeeld van de legalisering van Riverparc in Lathum (gemeente Zevenaar) bood de aanwezige bestuurders een goede inkijk in het proces.

Er is dringend behoefte aan een visie voor de toekomst. Recreatiewoningen zijn vaak niet meer interessant voor recreanten, terwijl ze zeer goed voorzien in bijvoorbeeld woonbehoeften.

Enkele observaties:
- de gemeenten willen verloedering voorkomen. Door het huidige beleid van handhaving
  wordt dit alleen maar veroorzaakt. Er is een patstelling ontstaan;
- permanente bewoning of permanente problemen;
- VNG en bewoners moeten samen de problemen oplossen.

Wat vonden de aanwezigen?
De aanwezigen waren het na afloop eens; het forum was een succes. De genodigden bleven zeer goed bij de les; niemand wilde iets van het besprokene missen. Op de evaluatieformulieren na afloop kwam dat ook tot uitdrukking: boeiend en interessant was de algemene mening. De panelleden wisten de juiste snaren te raken met een duidelijke presentatie die voornamelijk op de praktijk gestoeld was. Sprekers kregen zonder uitzondering aan het einde van hun presentatie een stevig applaus.
Helaas vliegt zo'n middag om. Na afloop van de discussie werden de gesprekken buiten de zaal voortgezet omdat er nog tal van vragen waren en de dames en heren ook geïnteresseerd waren naar elkaars ervaring/mening.
De begeleiding van sprekers en gasten was in uitstekende handen van Marijke Koeman.

Via onderstaande links vindt u de prints die de diverse sprekers bij hun presentaties hebben gebruikt. Wij hopen dat u de tijd neemt om e.e.a. te lezen want het geeft aan dat de tijden veranderen en gelijkschakeling van reguliere- en recreatiewoningen nuttig en noodzakelijk wordt voor gemeenten en hun bewoners.

Hand-out prof. dr. ir. H. Priemus
Hand-out mr Quita Kuiper
Artikel Gemeentestem prof. dr. ir. H. Priemus en mr. Jan Veltman
Artikel  Han Verheijden

Hand-out Frans Franken
Boekje Frans Franken
Lijst gelegaliseerde parken

Aan forumdeelnemers nagezonden brief
Rapport Prof. Voogd
Bewonersenquete Moordrecht
Argumenten BVVW

 

Het-nieuwe-wonen

 Dringend behoefte aan nieuwe visie voor verblijfsrecreatie: time for a change!

Provincie- en gemeentebestuurders hebben dringend behoefte aan informatie over mogelijke oplossingen voor o.a. de huidige leegstand van vakantieparken. Veel gemeenten worstelen met deze problematiek. Dat bleek tijdens het goed bezochte, door de BVVW georganiseerde middagforum over ‘het nieuwe wonen’ op zaterdag 8 februari jl. in Apeldoorn. Vanuit het hele land waren bestuurders naar de bijeenkomst gekomen.

 De forumleden:
- prof. dr. ir. H. Priemus, emeritus hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling, TU Delft;
- De heer Klaas Smidt, wethouder (VVD) in de gemeente Westerveld;
- Mevrouw Ingrid M. Gyömörei, gemeenteraadslid (SP) in Den Haag en Tweede Kamer,  fractiemedewerkster;
- Mevrouw mr. Quita Kuiper, advocaat gespecialiseerd in het bouw- en bestuursrecht;
- De heer Han Verheijden, adviseur in de vrijetijdseconomie met een specialisatie in het   ontwikkelen van duurzaam haalbare concepten;
- De heer ir. Frans Franken, bewoner van het gelegaliseerde Riverparc in Lathum en   ex-voorzitter van de BVVW.

Algemeen werd erkend dat het overschot aan recreatiewoningen in Nederland een probleem is. De sprekers uit het Forum boden handvatten voor creatieve oplossingen met als centraal uitgangspunt de borging van de kwaliteit van de parken. Een forumlid      hield een dringend pleidooi om ervaringen te verzamelen en te delen. Het voorbeeld van de legalisering van Riverparc in Lathum (gemeente Zevenaar) bood de aanwezige bestuurders een goede inkijk in het proces.

Er is dringend behoefte aan een visie voor de toekomst. Recreatiewoningen zijn vaak niet meer interessant voor recreanten, terwijl ze zeer goed voorzien in bijvoorbeeld woonbehoeften.

Enkele observaties:
- de gemeenten willen verloedering voorkomen. Door het huidige beleid van handhaving
  wordt dit alleen maar veroorzaakt. Er is een patstelling ontstaan;
- permanente bewoning of permanente problemen;
- VNG en bewoners moeten samen de problemen oplossen.

Wat vonden de aanwezigen?
De aanwezigen waren het na afloop eens; het forum was een succes. De genodigden bleven zeer goed bij de les; niemand wilde iets van het besprokene missen. Op de evaluatieformulieren na afloop kwam dat ook tot uitdrukking: boeiend en interessant was de algemene mening. De panelleden wisten de juiste snaren te raken met een duidelijke presentatie die voornamelijk op de praktijk gestoeld was. Sprekers kregen zonder uitzondering aan het einde van hun presentatie een stevig applaus.
Helaas vliegt zo'n middag om. Na afloop van de discussie werden de gesprekken buiten de zaal voortgezet omdat er nog tal van vragen waren en de dames en heren ook geïnteresseerd waren naar elkaars ervaring/mening.
De begeleiding van sprekers en gasten was in uitstekende handen van Marijke Koeman.

Via onderstaande links vindt u de prints die de diverse sprekers bij hun presentaties hebben gebruikt. Wij hopen dat u de tijd neemt om e.e.a. te lezen want het geeft aan dat de tijden veranderen en gelijkschakeling van reguliere- en recreatiewoningen nuttig en noodzakelijk wordt voor gemeenten en hun bewoners.

Hand-out prof. dr. ir. H. Priemus
Hand-out mr Quita Kuiper
Artikel Gemeentestem prof. dr. ir. H. Priemus en mr. Jan Veltman
Artikel  Han Verheijden

Hand-out Frans Franken
Boekje Frans Franken
Lijst gelegaliseerde parken

Aan forumdeelnemers nagezonden brief
Rapport Prof. Voogd
Bewonersenquete Moordrecht
Argumenten BVVW