Veluweland.nl, 18 januari 2018

EPE Het kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken stuurt in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, elf Veluwse gemeenten en recreatieondernemers op een kwaliteitsslag die de regio niet kortstondig, maar langdurig in pole position moet brengen.
Lees meer

Noot BVVW: Mooie kans voor Gelderland/Veluwe om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de sociale huisvestingsproblematiek!

Veluweland.nl, 18 januari 2018

EPE Het kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken stuurt in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, elf Veluwse gemeenten en recreatieondernemers op een kwaliteitsslag die de regio niet kortstondig, maar langdurig in pole position moet brengen.
Lees meer

Noot BVVW: Mooie kans voor Gelderland/Veluwe om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de sociale huisvestingsproblematiek!