De BVVW vecht ervoor dat eigenaren van recreatiewoningen onbeperkt gebruik mogen maken van hun woning en zich ook kunnen inschrijven in de GBA op het adres van hun recreatieverblijf. Hiervoor zijn vele sterke argumenten aan te voeren. Hier slechts enkele:

Er komt een groot aantal woningen beschikbaar voor de krappe woningmarkt, immers de eigenaar van een recreatiewoning hoeft niet meer twee woningen aan te houden.

Het voorkomt dat recreatieparken verloederen. Als er meer bewoners zijn, is er ook meer sociale controle. Weettelers en inbrekers kunnen dan niet hun gang gaan.

De gemeente hoeft niet langer te controleren op de aanwezigheid van mensen in hun eigen huis. Dat helpt de overheid om te bezuinigen.

 

 

U bezoekt de website die deel maakt van BVVW.

Deze Cookie Verklaring is van toepassing voor http://www.bvvw.nl

Bij het gebruik van de website van BVVW kan door BVVW en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door BVVW en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website van BVVW te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van BVVW te onthouden.
  Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
 2. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de BVVW website te analyseren.
  Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat BVVW weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.

De door BVVW op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door BVVW verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door BVVW verwerkte persoonsgegevens. BVVW maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaat-sen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een web-site gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere com-puters en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die BVVW eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de BVVW Privacy Verklaring van toepassing.

Wijziging van deze Verklaring

BVVW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring gere-geld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: de website: onder domeinnaam bvvw.nl; Belangen Vereniging Vrij Wonen; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor zowel zakelijk als particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie:
Vragen die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Copyright:
Deze website en de informatie gepubliceerd door middel van deze website mogen niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk of fotokopie dan wel door middel van het opslaan op een elektronische gegevensdrager, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belangen Vereniging Vrij Wonen.

 

Mogelijk kunt u deze pagina niet bezoeken wegens:

 • een verouderde bladwijzer/favoriet
 • een fout getypt adres
 • een zoekmachine heeft een verouderde lijst van deze website
 • u heeft geen toegang tot deze pagina

De BVVW vecht ervoor dat eigenaren van recreatiewoningen onbeperkt gebruik mogen maken van hun woning en zich ook kunnen inschrijven in de GBA op het adres van hun recreatieverblijf. Hiervoor zijn vele sterke argumenten aan te voeren. Hier slechts enkele:

Er komt een groot aantal woningen beschikbaar voor de krappe woningmarkt, immers de eigenaar van een recreatiewoning hoeft niet meer twee woningen aan te houden.

Het voorkomt dat recreatieparken verloederen. Als er meer bewoners zijn, is er ook meer sociale controle. Weettelers en inbrekers kunnen dan niet hun gang gaan.

De gemeente hoeft niet langer te controleren op de aanwezigheid van mensen in hun eigen huis. Dat helpt de overheid om te bezuinigen.

 

 

U bezoekt de website die deel maakt van BVVW.

Deze Cookie Verklaring is van toepassing voor http://www.bvvw.nl

Bij het gebruik van de website van BVVW kan door BVVW en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door BVVW en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website van BVVW te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van BVVW te onthouden.
  Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
 2. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de BVVW website te analyseren.
  Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat BVVW weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.

De door BVVW op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door BVVW verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door BVVW verwerkte persoonsgegevens. BVVW maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaat-sen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een web-site gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere com-puters en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die BVVW eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de BVVW Privacy Verklaring van toepassing.

Wijziging van deze Verklaring

BVVW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring gere-geld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: de website: onder domeinnaam bvvw.nl; Belangen Vereniging Vrij Wonen; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor zowel zakelijk als particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie:
Vragen die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Copyright:
Deze website en de informatie gepubliceerd door middel van deze website mogen niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk of fotokopie dan wel door middel van het opslaan op een elektronische gegevensdrager, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belangen Vereniging Vrij Wonen.

 

Mogelijk kunt u deze pagina niet bezoeken wegens:

 • een verouderde bladwijzer/favoriet
 • een fout getypt adres
 • een zoekmachine heeft een verouderde lijst van deze website
 • u heeft geen toegang tot deze pagina