De BelangenVerenging Vrij Wonen respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de eisen vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat deze gegevens slechts worden gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen. Gegevens over uw persoon worden naast enkele bestuursleden alleen met derden gedeeld als dit strikt noodzakelijk is.

U kunt zich voor informatie wenden tot:

BelangenVerenging Vrij Wonen
Postbus 1094
3860BB Nijkerk
of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker automatisch meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Tevens wordt hiermee de werking van de website geoptimaliseerd. Waar enigszins mogelijk is, worden deze gegevens geanonimiseerd.

Welke persoonsgegevens verzamelt de BelangenVereniging Vrij Wonen van u om lid te worden?

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer/ Mobiel nummer;
 • Bankrekeningnummer

Park-gegevens:

 • Naam park;
 • Adres;
 • Plaats;
 • Gemeente (indien anders dan plaats park);
 • Provincie

Met het invullen van uw e-mailadres op de website geeft u de BelangenVereniging Vrij Wonen tevens toestemming voor het gebruik ten behoeve van verzending nieuwsbrieven en het voeren van correspondentie.

De BelangenVereniging Vrij Wonen verwerkt deze informatie op de website en daaraan gerelateerde databases. Tevens in de applicatie van Ideal voor de administratieve software die onder meer wordt gebruikt voor de boekhouding en de ledenadministratie.

De verschillende systemen zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde functionarissen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de BelangenVereniging Vrij Wonen verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst , het verzenden van nieuwsbrieven of om in het kader van uw lidmaatschap en activiteiten contact met u op te nemen .
Wanneer u een contact- of aanmeldingsformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en de duur van uw lidmaatschap. Indien noodzakelijk geacht, worden de berichten bewaard in het digitale archief. Informatie over transacties wordt bewaard in overeenstemming met fiscale en andere van toepassing zijnde wetgeving.

Twitter en weblinks
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Twitter en links naar websites. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Twitter zelf.

Gebruik van cookies
Bij het aanbieden van elektronische diensten wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende raadplegingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de van u vastgelegde persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. U krijgt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst antwoord op uw verzoek. De BelangenVereniging Vrij Wonen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
De BVVW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegeven niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanpassen privacystatement.
De BelangenVereniging Vrij Wonen behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen telkenmale op de website worden gepubliceerd.

De BelangenVerenging Vrij Wonen respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de eisen vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat deze gegevens slechts worden gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen. Gegevens over uw persoon worden naast enkele bestuursleden alleen met derden gedeeld als dit strikt noodzakelijk is.

U kunt zich voor informatie wenden tot:

BelangenVerenging Vrij Wonen
Postbus 1094
3860BB Nijkerk
of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker automatisch meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Tevens wordt hiermee de werking van de website geoptimaliseerd. Waar enigszins mogelijk is, worden deze gegevens geanonimiseerd.

Welke persoonsgegevens verzamelt de BelangenVereniging Vrij Wonen van u om lid te worden?

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer/ Mobiel nummer;
 • Bankrekeningnummer

Park-gegevens:

 • Naam park;
 • Adres;
 • Plaats;
 • Gemeente (indien anders dan plaats park);
 • Provincie

Met het invullen van uw e-mailadres op de website geeft u de BelangenVereniging Vrij Wonen tevens toestemming voor het gebruik ten behoeve van verzending nieuwsbrieven en het voeren van correspondentie.

De BelangenVereniging Vrij Wonen verwerkt deze informatie op de website en daaraan gerelateerde databases. Tevens in de applicatie van Ideal voor de administratieve software die onder meer wordt gebruikt voor de boekhouding en de ledenadministratie.

De verschillende systemen zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde functionarissen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de BelangenVereniging Vrij Wonen verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst , het verzenden van nieuwsbrieven of om in het kader van uw lidmaatschap en activiteiten contact met u op te nemen .
Wanneer u een contact- of aanmeldingsformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en de duur van uw lidmaatschap. Indien noodzakelijk geacht, worden de berichten bewaard in het digitale archief. Informatie over transacties wordt bewaard in overeenstemming met fiscale en andere van toepassing zijnde wetgeving.

Twitter en weblinks
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Twitter en links naar websites. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Twitter zelf.

Gebruik van cookies
Bij het aanbieden van elektronische diensten wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende raadplegingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de van u vastgelegde persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. U krijgt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst antwoord op uw verzoek. De BelangenVereniging Vrij Wonen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
De BVVW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegeven niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanpassen privacystatement.
De BelangenVereniging Vrij Wonen behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen telkenmale op de website worden gepubliceerd.