Hulp bij legalisering recreatieverblijf
Het is niet altijd onwil, als een wethouder niet wil meewerken aan legalisering. Een wethouder heeft veel aan zijn hoofd en voelt er weinig voor om een onzeker traject in te gaan. Welke stappen moeten er worden genomen? Hoe reageren de stemgerechtigden daarop? Gaat de provincie dwarsliggen? En zo zijn er nog meer vragen te bedenken.
Wij maken het de wethouder een stuk gemakkelijker als we met een oplossing komen. Daarom heef de BVVW een stappenplan. Inmiddels is er al veel bekend over andere parken die gelegaliseerd werden of een functie-uitbreiding kregen. U vindt hieronder een aantal links, die bruikbaar zijn bij het vinden van een oplossing.

Handreiking
Bijlagen:
1. Vrij Wonen in je eigen huis. 
2. Argumenten voor en tegen. 
3. Dubbelbestemming geen effect op woningbouwprogramma (Noord-Brabant). 
4. Pleitnota dubbelbestemming park Stille Wille. 
5. Brief B&W Park Timmerholt

Onderstaande link geeft tips hoe je een gemeenteraad kan beïnvloeden.
Handout Lobbymap
Hoe beïnvloed je beleid?
Praktisch voorbeeld van een win-win situatie, zowel voor park als gemeente

De bestemming van het park Diekendaal is gewijzigd. Waar moet je dan rekening mee houden. Onze advocaat mr. Jan Veltman heeft zich in deze materie verdiept. Zie:
Memo over bestemmingswijziging

Op 8 januari 2016 vond een forum plaats in Zwolle, bestemd voor politici en ambtenaren. Zie het verslag, dat inzicht geeft in het proces van legalisering. Wat is juridisch mogelijk? Wat zijn de ontwikkelingen ten aan zien van vakantiewoningen? Wat kan een VVE doen? Hoe stellen provincies zich op? Het is de moeite waar om het verslag door te nemen.

Mr. Jan Veltman gaf op de ledenvergadering van 5 november 2016 een presentatie over de nieuwe Omgevingswet. Zie de samenvatting.

Voorbeeld Zienswijze

Als je het als burger niet eens bent met een bestemmingswijziging of een omgevingsvisie van de Provincie, dan kun je daar binnen een gestelde termijn bezwaar tegen indienen. Mr. Jan Veltman heeft een zienswijze op de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van Overijssel ingediend. Uiteindelijk heeft dit geleid tot wijziging van het beleid van de Provincie. Deze brief van Mr. Veltman is een prachtig voorbeeld van hoe je een zienswijze opstelt. Misschien heeft u hier iets aan.

Zienswijze op Omgevingsvisie en -Verordening Overijssel
Zie artikel: Provincies kunnen dwarsliggen

Hoe krijg je invloed op het beleid van de gemeente?
Helaas is daarvoor niet altijd een pasklaar antwoord, maar het is wel de moeite waard om het te proberen. In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De partijen bepalen nu hun standpunt. Klik op deze link voor een presentie van Leen Timmer op de ledenvergadering van 22 april 2017.

Hulp bij legalisering recreatieverblijf
Het is niet altijd onwil, als een wethouder niet wil meewerken aan legalisering. Een wethouder heeft veel aan zijn hoofd en voelt er weinig voor om een onzeker traject in te gaan. Welke stappen moeten er worden genomen? Hoe reageren de stemgerechtigden daarop? Gaat de provincie dwarsliggen? En zo zijn er nog meer vragen te bedenken.
Wij maken het de wethouder een stuk gemakkelijker als we met een oplossing komen. Daarom heef de BVVW een stappenplan. Inmiddels is er al veel bekend over andere parken die gelegaliseerd werden of een functie-uitbreiding kregen. U vindt hieronder een aantal links, die bruikbaar zijn bij het vinden van een oplossing.

Handreiking
Bijlagen:
1. Vrij Wonen in je eigen huis. 
2. Argumenten voor en tegen. 
3. Dubbelbestemming geen effect op woningbouwprogramma (Noord-Brabant). 
4. Pleitnota dubbelbestemming park Stille Wille. 
5. Brief B&W Park Timmerholt

Onderstaande link geeft tips hoe je een gemeenteraad kan beïnvloeden.
Handout Lobbymap
Hoe beïnvloed je beleid?
Praktisch voorbeeld van een win-win situatie, zowel voor park als gemeente

De bestemming van het park Diekendaal is gewijzigd. Waar moet je dan rekening mee houden. Onze advocaat mr. Jan Veltman heeft zich in deze materie verdiept. Zie:
Memo over bestemmingswijziging

Op 8 januari 2016 vond een forum plaats in Zwolle, bestemd voor politici en ambtenaren. Zie het verslag, dat inzicht geeft in het proces van legalisering. Wat is juridisch mogelijk? Wat zijn de ontwikkelingen ten aan zien van vakantiewoningen? Wat kan een VVE doen? Hoe stellen provincies zich op? Het is de moeite waar om het verslag door te nemen.

Mr. Jan Veltman gaf op de ledenvergadering van 5 november 2016 een presentatie over de nieuwe Omgevingswet. Zie de samenvatting.

Voorbeeld Zienswijze

Als je het als burger niet eens bent met een bestemmingswijziging of een omgevingsvisie van de Provincie, dan kun je daar binnen een gestelde termijn bezwaar tegen indienen. Mr. Jan Veltman heeft een zienswijze op de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van Overijssel ingediend. Uiteindelijk heeft dit geleid tot wijziging van het beleid van de Provincie. Deze brief van Mr. Veltman is een prachtig voorbeeld van hoe je een zienswijze opstelt. Misschien heeft u hier iets aan.

Zienswijze op Omgevingsvisie en -Verordening Overijssel
Zie artikel: Provincies kunnen dwarsliggen

Hoe krijg je invloed op het beleid van de gemeente?
Helaas is daarvoor niet altijd een pasklaar antwoord, maar het is wel de moeite waard om het te proberen. In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De partijen bepalen nu hun standpunt. Klik op deze link voor een presentie van Leen Timmer op de ledenvergadering van 22 april 2017.