Wie de waarde van zijn vakantiehuis ziet exploderen door ingrijpen van de gemeente, moet daar in de toekomst voor betalen. De Tweede Kamer denkt aan een extra heffing, die moet worden afgetikt als een vakantiepark een woonwijk wordt en huizenbezitters flink profiteren.

Lees meer

Vakantiehuisjes omvormen tot gewone woonhuizen is één van de oplossingen tegen de huidige woningnood. Er kleeft een even groot voor- als nadeel aan: de WOZ-waarde stijgt gigantisch, soms wel 2 tot 3 maal. Dat werkt weer ongewenste speculatie door huizenbezitters in de hand. Zo valt te lezen in een gezamenlijk onderzoek van De Stentor/AD en Follow The Money.

Lees meer

Bouwkavels die braak liggen. Lege woningen. Het is een vreemd beeld in tijden van toenemende woningnood, waardoor steeds meer mensen in problemen komen.

Lees meer

Lees meer

ONDERZOEKDe waarde van vakantiehuisjes gaat drie keer over de kop als gemeenten ze omvormen tot echte huizen. Meer dan duizend eigenaren van vakantiehuisjes kregen zo de afgelopen jaren gemiddeld 128.000 euro ‘cadeau’. Dit blijkt uit onderzoek van de Stentor en Follow the Money. Het nieuwe kabinet ziet vakantiehuisjes ondertussen als belangrijk wapen in de strijd tegen de woningnood.

Paul Hartman, Anne Boer, Jan Daalder, Martijn Reuvers 29-06-24, 06:00 Laatste update: 29-06-24, 11:22

Lees meer

Geachte leden i.v.m het omzetten van onze website vindt u tijdelijk de nieuwsbrief onder Nieuws.

Beste Leden, 

De jaarlijkse ledenvergadering zit er weer op. Er was wederom een grote opkomst. De spreker was dit jaar Nico Harkes (van het RVO-expertteam transformatie vakantieparken). Hij had een goed verhaal over transities van recreatie naar wonen. Vergeet niet dat het verhaal gestoeld is op de situatie zoals die op dat moment en ook op dit moment nog geldt. Immers de nieuwe regering Schoof is nog niet geïnstalleerd. Maar ook de huidige regering is bezig met de mogelijkheid tot transformeren en zal doorgaan met dit beleid tot de nieuwe regering is aangesteld. Wij zijn dan ook reuze benieuwd wat er nu gaat gebeuren met de aanmeldingen bij het meldpunt van BiZa, waar u zich heeft kunnen melden voor transitie van uw woning of park. Het BVVW-bestuur is in afwachting van een afspraak met Nathan Stukker, de bestuurlijk aanjager. We zijn benieuwd wat zijn rol zal zijn. Wellicht gaat de nieuwe coalitie een andere, snellere koers uitschrijven. Als BVVW hopen we dat zeer. Vragen die ik aan Peter de Groot (Tweede Kamerlid VVD) ga voorleggen.
Over de nieuwe coalitie gesproken. Zoals u gehoord dan wel gelezen heeft, wordt Mona Keizer minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening namens de BBB. “We gebruiken de bestaande woningvoorraad slim om meer woningen te creëren, waaronder het permanent wonen in een recreatiewoning”. Dat is hetgeen Peter de Groot gedeeld heeft op LinkedIn. In het hoofdlijnenakkoord staat echter “De bestaande woningvoorraad wordt beter benut door herbestemming van bestaande gebouwen te verruimen en waar wenselijk juridisch te verankeren (herbestemming kantoren bedrijfspanden, optopping en/of splitsing van woningen, ‘familie-wonen’, woningdelen, gedogen dat recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden).”

Nu is de BVVW niet zo’n fan van gedogen. Want gedogen kan tijdelijk zijn en een gedoogvergunning kan worden ingetrokken. En dat willen wij dus niet. Maar gedogen kan ook betekenen toestaan. Dus afwachten wat het beleid gaat worden en welk kant we opgaan. Natuurlijk is elke stap er één en elk nadeel heeft zijn voordeel. De woning wordt bij gedogen niet veel meer waard. Waardoor gemeenten ook weer geld mislopen.

Maar daar heeft de belastingdienst weer iets op gevonden. Deze wil vakantiewoningen die niet verhuurd worden extra gaan belasten voor de vermogensbelasting. Ook als er nog geen verkoop heeft plaats gevonden. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken als je je vakantiewoning voor 400.000 euro hebt laten bouwen en nu nog maar 300.000 waard is. Nou we gaan het zien. Wellicht is uw vakantiewoning van nu straks geen vakantiewoning meer….

Laten we maar positief blijven en hopen dat de nieuwe regering snel aan het werk kan en gaat. Er is veel werk aan de winkel, niet alleen bouwen, bouwen, bouwen, maar juist meer nog wonen, wonen, wonen ! Uit de media vernemen we dat de nieuwe regering op 2 juli naast de koning op het bordes zal staan.

Op 5 juli begint het zomerreces van politiek Den Haag. Dat zal tot september duren. Het is natuurlijk niet zo dat de Kamerleden en de ambtenaren gewoon lekker twee maanden vrij nemen. Er zijn in die periode alleen geen debatten. Dat hoeft ook niet; immers het regeerakkoord moet worden uitgewerkt. En gezien het hoofdlijnenakkoord zit daar genoeg werk in.

Wat gaan wij ondertussen doen ? Wij gaan de nieuwe minister via een brief een verzoek doen om een beleidsregel te maken die permanent wonen mogelijk maakt. En haar attenderen op de struikelblokken uit het verleden. Immers de Recron/Hiswa en de VNG hebben ook in het verleden de nodige moeilijkheden veroorzaakt. Daarbij kan een beleidsregel in 12 tot 16 weken ingevoerd zijn. Terwijl het traject tot legalisatie zomaar 6 jaar kan duren. Met deze coalitie staan alle seinen op groen voor permanent wonen. Dus daarom ons schriftelijk verzoek aan haar om door te pakken.

Omdat het zomerreces is, zal er weinig te melden zijn. Mochten er onverhoopt belangrijke gebeurtenissen zijn, dan stellen we u daar natuurlijk per direct van op de hoogte. Zo niet dan melden we ons weer met een nieuwsbrief in september.

De leden die niet op de ALV waren en wel hun aanmeldformulier van BZK hebben gedeeld met de BVVW, willen we hierbij nog hartelijk danken. Er zijn bij het ministerie en de BVVW nu tenminste weer 29 parken bekend die voor transformatie in aanmerking willen komen. En daarnaast nog eigenaren van solitaire woningen. Bij elkaar zouden dit al meer dan 3000 woningen opleveren. We denken dat er bij het ministerie nog veel meer aanmeldingen zijn binnengekomen.

Van Nico Harkes hebben we de namen doorgekregen van bouwadviesbureaus waar het expertteam mee samenwerkt. Het betreft Bouwbureau Jansman uit Ommen en Arjan de Wit Bouwadviseurs uit Haren. Deze deskundigen beoordelen de woningen als transformatie aan de orde is.

We wensen u, na dit natte voorjaar, toch een fijne zomer. Hopelijk wordt het zonniger en warmer dan de afgelopen maanden.

Namens het bestuur

Rico Wanschers
Voorzitter

De fracties van de SP en de PvdA halen hard uit naar bewoners van het Smurfendorp in Kropswolde. Als het aan de linkse oppositie ligt verlaten tientallen bewoners het vakantiepark binnen enkele jaren.

Lees meer

Voor een villapark ‘midden in de natuur’ werden 700 bomen gekapt. Je moet tenslotte ergens 148 ‘luxe bosvilla’s’ kwijt, op de grens van Drenthe en Overijssel. Natuurbeschermers stapten naar de rechter. Dat liep anders af dan ze hoopten.

Lees meer

De omstreden ontruiming van camping de Marshoeve in Loenen gaat voor de gemeente Apeldoorn flink in de papieren lopen. Ze verwacht ruim 3 miljoen euro kwijt te zijn aan juridische ondersteuning, projectbegeleiding en andere kosten om alle bewoners eraf te krijgen. Een offensief tegen illegale verhuurders is daarbij nu de volgende stap.

Lees meer

Nergens in Nederland wordt het programma Vitale Vakantieparken (VVP) zó breed gedragen als in Drenthe. Iedere gemeente - ook de gemeenten die géén vakantieparken hebben - steunt het project. Het uiteindelijke doel: de recreatiesector in de breedte versterken.

Lees meer

Transformatie van recreatieparken naar permanente bewoning: kansen voor makelaars en taxateurs Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed. 

Lees meer

Vitale Vakantieparken (VVP) Drenthe kan zich waarschijnlijk opmaken voor nog eens drie jaar. Zowel de provincie als de Drentse gemeenten zijn positief, waardoor een verlening van het in 2018 opgezette project er dik in zit. Programmamanager Jan Wibiër prijst zich gelukkig, maar houdt ook een slag om de arm. "Het blijft een project van de lange adem."

Lees meer

Permanent wonen op een vakantiepark? Op De Marshoeve moet juist iedereen weg | de Volkskrant

Lees meer

OOSTERHOUT - Oosterhout zet belangrijke en goede stappen in de aanpak van permanent wonen op de recreatieparken, de veiligheid en de leefbaarheid. Dat zegt scheidend burgemeester Mark Buijs, die vertrekt naar Roosendaal, in een afscheidsinterview. ,,We zijn goed onderweg.”

Lees meer

Ermelo's Weekblad, 16 mei 2024

ERMELO De gemeente Ermelo wil verder gaan met de mogelijke transformatie van vakantieparken in het gebied Strokel naar wonen.
Lees meer

Wie de waarde van zijn vakantiehuis ziet exploderen door ingrijpen van de gemeente, moet daar in de toekomst voor betalen. De Tweede Kamer denkt aan een extra heffing, die moet worden afgetikt als een vakantiepark een woonwijk wordt en huizenbezitters flink profiteren.

Lees meer

Vakantiehuisjes omvormen tot gewone woonhuizen is één van de oplossingen tegen de huidige woningnood. Er kleeft een even groot voor- als nadeel aan: de WOZ-waarde stijgt gigantisch, soms wel 2 tot 3 maal. Dat werkt weer ongewenste speculatie door huizenbezitters in de hand. Zo valt te lezen in een gezamenlijk onderzoek van De Stentor/AD en Follow The Money.

Lees meer

Bouwkavels die braak liggen. Lege woningen. Het is een vreemd beeld in tijden van toenemende woningnood, waardoor steeds meer mensen in problemen komen.

Lees meer

Lees meer

ONDERZOEKDe waarde van vakantiehuisjes gaat drie keer over de kop als gemeenten ze omvormen tot echte huizen. Meer dan duizend eigenaren van vakantiehuisjes kregen zo de afgelopen jaren gemiddeld 128.000 euro ‘cadeau’. Dit blijkt uit onderzoek van de Stentor en Follow the Money. Het nieuwe kabinet ziet vakantiehuisjes ondertussen als belangrijk wapen in de strijd tegen de woningnood.

Paul Hartman, Anne Boer, Jan Daalder, Martijn Reuvers 29-06-24, 06:00 Laatste update: 29-06-24, 11:22

Lees meer

Geachte leden i.v.m het omzetten van onze website vindt u tijdelijk de nieuwsbrief onder Nieuws.

Beste Leden, 

De jaarlijkse ledenvergadering zit er weer op. Er was wederom een grote opkomst. De spreker was dit jaar Nico Harkes (van het RVO-expertteam transformatie vakantieparken). Hij had een goed verhaal over transities van recreatie naar wonen. Vergeet niet dat het verhaal gestoeld is op de situatie zoals die op dat moment en ook op dit moment nog geldt. Immers de nieuwe regering Schoof is nog niet geïnstalleerd. Maar ook de huidige regering is bezig met de mogelijkheid tot transformeren en zal doorgaan met dit beleid tot de nieuwe regering is aangesteld. Wij zijn dan ook reuze benieuwd wat er nu gaat gebeuren met de aanmeldingen bij het meldpunt van BiZa, waar u zich heeft kunnen melden voor transitie van uw woning of park. Het BVVW-bestuur is in afwachting van een afspraak met Nathan Stukker, de bestuurlijk aanjager. We zijn benieuwd wat zijn rol zal zijn. Wellicht gaat de nieuwe coalitie een andere, snellere koers uitschrijven. Als BVVW hopen we dat zeer. Vragen die ik aan Peter de Groot (Tweede Kamerlid VVD) ga voorleggen.
Over de nieuwe coalitie gesproken. Zoals u gehoord dan wel gelezen heeft, wordt Mona Keizer minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening namens de BBB. “We gebruiken de bestaande woningvoorraad slim om meer woningen te creëren, waaronder het permanent wonen in een recreatiewoning”. Dat is hetgeen Peter de Groot gedeeld heeft op LinkedIn. In het hoofdlijnenakkoord staat echter “De bestaande woningvoorraad wordt beter benut door herbestemming van bestaande gebouwen te verruimen en waar wenselijk juridisch te verankeren (herbestemming kantoren bedrijfspanden, optopping en/of splitsing van woningen, ‘familie-wonen’, woningdelen, gedogen dat recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden).”

Nu is de BVVW niet zo’n fan van gedogen. Want gedogen kan tijdelijk zijn en een gedoogvergunning kan worden ingetrokken. En dat willen wij dus niet. Maar gedogen kan ook betekenen toestaan. Dus afwachten wat het beleid gaat worden en welk kant we opgaan. Natuurlijk is elke stap er één en elk nadeel heeft zijn voordeel. De woning wordt bij gedogen niet veel meer waard. Waardoor gemeenten ook weer geld mislopen.

Maar daar heeft de belastingdienst weer iets op gevonden. Deze wil vakantiewoningen die niet verhuurd worden extra gaan belasten voor de vermogensbelasting. Ook als er nog geen verkoop heeft plaats gevonden. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken als je je vakantiewoning voor 400.000 euro hebt laten bouwen en nu nog maar 300.000 waard is. Nou we gaan het zien. Wellicht is uw vakantiewoning van nu straks geen vakantiewoning meer….

Laten we maar positief blijven en hopen dat de nieuwe regering snel aan het werk kan en gaat. Er is veel werk aan de winkel, niet alleen bouwen, bouwen, bouwen, maar juist meer nog wonen, wonen, wonen ! Uit de media vernemen we dat de nieuwe regering op 2 juli naast de koning op het bordes zal staan.

Op 5 juli begint het zomerreces van politiek Den Haag. Dat zal tot september duren. Het is natuurlijk niet zo dat de Kamerleden en de ambtenaren gewoon lekker twee maanden vrij nemen. Er zijn in die periode alleen geen debatten. Dat hoeft ook niet; immers het regeerakkoord moet worden uitgewerkt. En gezien het hoofdlijnenakkoord zit daar genoeg werk in.

Wat gaan wij ondertussen doen ? Wij gaan de nieuwe minister via een brief een verzoek doen om een beleidsregel te maken die permanent wonen mogelijk maakt. En haar attenderen op de struikelblokken uit het verleden. Immers de Recron/Hiswa en de VNG hebben ook in het verleden de nodige moeilijkheden veroorzaakt. Daarbij kan een beleidsregel in 12 tot 16 weken ingevoerd zijn. Terwijl het traject tot legalisatie zomaar 6 jaar kan duren. Met deze coalitie staan alle seinen op groen voor permanent wonen. Dus daarom ons schriftelijk verzoek aan haar om door te pakken.

Omdat het zomerreces is, zal er weinig te melden zijn. Mochten er onverhoopt belangrijke gebeurtenissen zijn, dan stellen we u daar natuurlijk per direct van op de hoogte. Zo niet dan melden we ons weer met een nieuwsbrief in september.

De leden die niet op de ALV waren en wel hun aanmeldformulier van BZK hebben gedeeld met de BVVW, willen we hierbij nog hartelijk danken. Er zijn bij het ministerie en de BVVW nu tenminste weer 29 parken bekend die voor transformatie in aanmerking willen komen. En daarnaast nog eigenaren van solitaire woningen. Bij elkaar zouden dit al meer dan 3000 woningen opleveren. We denken dat er bij het ministerie nog veel meer aanmeldingen zijn binnengekomen.

Van Nico Harkes hebben we de namen doorgekregen van bouwadviesbureaus waar het expertteam mee samenwerkt. Het betreft Bouwbureau Jansman uit Ommen en Arjan de Wit Bouwadviseurs uit Haren. Deze deskundigen beoordelen de woningen als transformatie aan de orde is.

We wensen u, na dit natte voorjaar, toch een fijne zomer. Hopelijk wordt het zonniger en warmer dan de afgelopen maanden.

Namens het bestuur

Rico Wanschers
Voorzitter

De fracties van de SP en de PvdA halen hard uit naar bewoners van het Smurfendorp in Kropswolde. Als het aan de linkse oppositie ligt verlaten tientallen bewoners het vakantiepark binnen enkele jaren.

Lees meer

Voor een villapark ‘midden in de natuur’ werden 700 bomen gekapt. Je moet tenslotte ergens 148 ‘luxe bosvilla’s’ kwijt, op de grens van Drenthe en Overijssel. Natuurbeschermers stapten naar de rechter. Dat liep anders af dan ze hoopten.

Lees meer

De omstreden ontruiming van camping de Marshoeve in Loenen gaat voor de gemeente Apeldoorn flink in de papieren lopen. Ze verwacht ruim 3 miljoen euro kwijt te zijn aan juridische ondersteuning, projectbegeleiding en andere kosten om alle bewoners eraf te krijgen. Een offensief tegen illegale verhuurders is daarbij nu de volgende stap.

Lees meer

Nergens in Nederland wordt het programma Vitale Vakantieparken (VVP) zó breed gedragen als in Drenthe. Iedere gemeente - ook de gemeenten die géén vakantieparken hebben - steunt het project. Het uiteindelijke doel: de recreatiesector in de breedte versterken.

Lees meer

Transformatie van recreatieparken naar permanente bewoning: kansen voor makelaars en taxateurs Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed. 

Lees meer

Vitale Vakantieparken (VVP) Drenthe kan zich waarschijnlijk opmaken voor nog eens drie jaar. Zowel de provincie als de Drentse gemeenten zijn positief, waardoor een verlening van het in 2018 opgezette project er dik in zit. Programmamanager Jan Wibiër prijst zich gelukkig, maar houdt ook een slag om de arm. "Het blijft een project van de lange adem."

Lees meer

Permanent wonen op een vakantiepark? Op De Marshoeve moet juist iedereen weg | de Volkskrant

Lees meer

OOSTERHOUT - Oosterhout zet belangrijke en goede stappen in de aanpak van permanent wonen op de recreatieparken, de veiligheid en de leefbaarheid. Dat zegt scheidend burgemeester Mark Buijs, die vertrekt naar Roosendaal, in een afscheidsinterview. ,,We zijn goed onderweg.”

Lees meer

Ermelo's Weekblad, 16 mei 2024

ERMELO De gemeente Ermelo wil verder gaan met de mogelijke transformatie van vakantieparken in het gebied Strokel naar wonen.
Lees meer